Marți, 30 iulie 2019, au fost publicate rezultatele finale – după soluţionarea contestaţiilor – la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019.

Din cei 308 candidaţi care au fost notaţi inițial, un număr de 78 au depus contestaţii în termenul prevăzut de calendar. În urma reevaluării, situaţia finală pe tranşe de note, la nivelul judeţului Satu Mare se prezintă astfel:

  • 68 candidaţi cu note mai mici decât 5;
  • 127 candidaţi cu note mai mari sau egale cu 5 şi mai mici decât 7;
  • 113 candidaţi cu note mai mari sau egale cu 7.

Procentul final de promovabilitate (note mai mari decât 5) la nivelul judeţului Satu Mare este de 77,92%.

Share Button