incendiu (5)

Se spune că „Paza bună trece primejdia rea” şi, de nenumărate ori, cursul vieţii ne confirmă valabilitatea acestei zicale. Anotimpul rece aduce cu el o serie de schimbări în viaţa şi activitatea comunităţilor locale şi ştim cu toţii că, odată cu acestea, creşte pericolul izbucnirii incendiilor cauzate de sistemele si mijloacele de încălzire utilizate în clădiri pentru menţinerea temperaturii mediului interior la un anumit nivel de confort necesar desfăşurării în condiţii corespunzătoare a activităţii zilnice.

Din analiza statistică a incendiilor pe ţară rezultă că, pe fondul răcirii vremii, incendiile produse în locuinţe/gospodăriile populaţiei au avut drept cauze principale: instalaţii electrice suprasolicitate, coşuri de fum defecte sau necurăţate, focul deschis, mijloace de încălzire nesupravegheate.
Pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente nedorite, vă reamintim câteva măsuri simple de pregătire pentru sezonul rece, în ceea ce privește folosirea mijloacelor de încălzire:

-Apelați la persoane sau firme autorizate pentru verificarea, curățarea și repararea coşurilor de fum;
-Asiguraţi-vă că instalaţiile interioare sunt verificate, la termen, numai de către firme autorizate;
-Montați detectoare pentru semnalarea unor posibile scurgeri de gaz şi a prezenţei monoxidului de carbon în interiorul locuinței.
Se interzice:
-Folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizatii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile;
-Folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri şi altele asemenea;
-Folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;
-Folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz. Verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;
-Transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;
-Folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile; afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se amplasează independent de celelalte construcţii din gospodărie.
Recomadări:
-Nu folosiți aparate de gătit / aragazuri pentru încălzirea locuinţei, aşa cum în mod greşit încă se obişnuieşte în multe dintre locuinţele din România;
-Nu lăsati aragazul în funcţiune fără supraveghere;
-Nu încărcați soba cu lemne înainte de culcare şi nu lăsați arzătorul aprins la sobele cu gaze naturale pe perioada de noapte, nesupravegheate;
-Amplasaţi în faţa sobelor cu lemne o cutie / tavă metalică. Aceasta va asigura protecţia faţă de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprinse, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact;
-Aruncați cenuşa și jăratecul în gropi sau recipiente metalice special destinate acestui scop și amplasate la distanță de siguranță față de clădiri sau obiecte combustibile;
-Păstrați carburanţii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic numai în ambalaje metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate şi fără a se depăşi 25 litri.

În scopul prevenirii incendiilor provocate de copii, pe care frigul îi ţine acum mai mult pe lângă şi în casă, se vor respecta următoarele:

-Se va îngrădi accesul copiilor la sobe de încălzit sau gătit, lămpi de gătit cu petrol şi pentru iluminat, în stare de funcţionare;
-Copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete).Asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor;
-Nu este permis accesul copiilor nesupravegheaţi în depozitele de furaje, şuri, poduri, magazii, grajduri cu mijloace care ar putea produce incendii;
-Copiii nu vor fi lăsaţi să folosească aparatele electrice de uz casnic (fiare de călcat, reşouri, radiatoare, etc.) sau aragazul decât în prezenţa adulţilor.

Aprinderea aragazului sau a sobelor alimentate cu gaze naturale se realizează pe principiul „gaz-pe- flacără”, adică se aprinde întâi chibritul, apoi se deschide butonul aragazului / robinetul de alimentare cu gaz.

Share Button