eminescu titularizareAzi, 5 august, s-au afişat rezultatele la proba scrisă a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, sesiunea 2013.

 Astfel, din cei 559 candidaţi care au susţinut proba scrisă a examenului, la 10 candidaţi li s-a anulat lucrarea în centrele de evaluare datorită faptului că au existat semne distinctive pe lucrare şi un număr de 549 de candidaţi au fost notaţi. Situaţia, pe tranşe de medii, la nivelul judeţului Satu Mare se prezintă astfel:

Candidaţi cu note mai mici decât 5 – 122 candidaţi

Candidaţi cu note mai mari decât 5 şi mai mici decât 7 – 179 candidaţi;

Candidaţi cu note mai mari decât 7 – 248 candidaţi;

De menţionat este faptul că doi candidaţi au obţinut nota 10 la proba scrisă, respectiv doamna Cadar Angela la disciplina istorie şi domnul Mellan Peter Miklos la disciplina biologie.

 Procentul de promovabilitate la nivelul judeţului Satu Mare este de 77,77%.

 Candidaţii nemulţumiţi de note pot depune contestaţii la inspectoratul şcolar, azi 5 august 2013, până la ora 21 şi mâine 6 august 2013, în intervalul orar 8-15. Rezultatele finale se vor afişa în data de 8 august 2013.

 Candidaţii care au obţinut nota minim 7 atât la proba scrisă cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă se pot titulariza în condiţiile în care vor fi repartizaţi pe posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, iar candidaţii care au obţinut nota minim 5 atât la proba scrisă cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă pot fi repartizaţi pentru suplinire în anul şcolar 2013-2014.

 În judeţul Satu Mare au fost scoase la concurs un număr de 131 posturi titularizabile, 323 posturi netitularizabile complete şi 322 posturi netitulatizabile incomplete.

Share Button

By admin