În perioada17-19 decembrie, a început primul modul de ateliere din cadrul programului transfrontalier „Proiectarea Inovativă a Educației – 2 SOFT/1.1-165” din cadrul Programului Operațional România – Ucraina 2014 – 2020.

Participantii din cele două țări au realizat o analiză strategică comparativă a sistemelor instituționale în care atât consilierii școlari cât și cadrele didactice și managerii unităților de învățământ își desfășoară activitatea, punând accent pe schimbul de bune practici educaționale dintre cele două țări.

Participantii au identificat și dezbătut atuurile și vulnerabilitățile sistemului actual al practicilor de consiliere școlară precum și modalitățile prin care pot fi manifestate răspunsurile instituționale, organizaționale și individuale la amenințările și oportunitățile actuale ale mediului social, educațional și pandemic. Atelierele s-au concretizat prin studii de caz si exemple de interventii si practici care au avut loc în spriijinul elevilor, părinților și al instituțiilor de învățământ.  Partenerii acestui proiect sunt Școala Profesională Repedea (fostul Liceu Tehnologic Repede), Școala Gimnazială Crasna Viseului (România) și Școala Nr.1 din Solotvino (Ucraina). Facilitatorul atelierelor este Adrian Iacobus, trainer si coach cu experiență internațională.

Informațiile ne-au fost transmise de Vasile POPOVICI, manager proiect.

Share Button