Transcarpatia_Ucraina-Harta

Cadrele didactice din sistemul de învățământ din Transcarpatia lucrează activ în ultimul timp pentru implementarea de noi standarde în domeniul educațional. Cu această ocazie, au fost întreprinse o serie de măsuri pentru ridicarea standardelor la clasele de la nivel începător și mediu.

Inspectorii școlari din departamentul pentru educație, de la administrația raională de stat din Ujgorod au discutat în cadrul mese rotunde cu colegii lor din raionul Beregovo despre posibilitățile de care dispun școlile din Transcarpatia pentru implementarea noilor standarde educaționale de stat.

Se prevede că aceste noi standarde să fie aplicate în școlile medii necomplete începând cu 1 septembrie 2013, iar în școlile medii complete de la 1 septembrie 2018.

Şeful departamentului  pentru educație si relații cu minoritățile naționale din cadrul  administrației raionale  de stat Ujgorod , Ivan Rosoha, a  relatat că  pentru studierea amplă a experienţei acumulate de şcolile  cu predare  în limba maghiară din raionul Beregovo  va fi  organizată o vizită de lucru a cadrelor didactice din raionul Ujgorod  colegilor din acest raion.

Share Button

By admin