sedinta

Consilierii municipali sunt convocați în ședință extraordinară, joi, 23 martie, de la ora 14.00.

Iată ordinea de zi a ședinței extraordinare de joi:

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier local;
 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local, al domnului Maurer Róbert Csaba;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2017;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2017;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Municipiul Satu Mare prin Primar, a unor servicii de asistenţă juridică şi de reprezentare juridică;
 7. Proiect de hotărâre  privind modificarea comisiei de concurs şi a celei de soluţionare a contestaţiilor, constituite prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 248/24.11.2016;
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea comisiei de evaluare a managementului la instituţia de cultură Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare;
 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în Consiliul administrativ al Centrului Cultural G.M.Zamfirescu Satu Mare;
 10. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de selecţie şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind finanţarea proiectelor din fonduri nerambursabile alocate Centrului Cultural G.M. Zamfiresc;
 11. Proiect de hotărâre  privind modificarea Comisiei Locale de Ordine Publică  la nivelul municipiului Satu Mare;
 12. Proiect de hotărâre  privind modificarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice.

 

 

Share Button