sedinta-1Consilierii locali se vor întâlni joi, 27 aprile, în ședință ordinară. Pe ordinea de zi sunt 23 de proiecte de hotărâre plus punctul „Diverse”.

Vezi ordinea de zi a ședinței de joi:

 1. Aprobarea  procesului verbal al şedinţei  extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.03.2017
 2. Aprobarea  procesului verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.03.2017
 3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al municipiului Satu Mare din luna mai 2017
 4. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă  asupra cotei de 100/111 părţi din terenul înscris în CF nr. 22862 Satu Mare
 5. Proiect de hotărâre privind terenul situat în municipiul Satu Mare  zona Poligonului, transmis în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe  în vederea construirii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii
 6. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de  terenuri între Municipiul Satu Mare şi NEPI FIFTEEN REAL ESTATE ADMINISTRATION S.R.L.
 7. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.  sucursala Satu Mare, asupra unei suprafeţe  de teren de 12 mp. teren situat în  municipiul Satu Mare str. Uzinei
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de actualizare date  a imobilului înscris în CF nr. 14881 Satu Mare, cu nr. cadastral 13582/81
 9. 9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2016.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, pe anul 2016
 11. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor  instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare,  finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la trimestrul I al anului 2017
 12. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse şcolare pentru  elevii  din învăţământul preuniversitar de stat din municipiului Satu Mare, aferente anului 2017
 13. 13. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – Construire unitate de producţie şi prelucrări mecanice

Amplasament: Satu Mare, str. Aurel Vlaicu

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi în vederea închirierii locuinţelor sociale şi de necesitate din municipiul Satu Mare

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare
 2. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evalării anuale a managementului la instituţia de concerte Filarmonica de Stat ,,Dinu Lipatti ” Satu Mare
 3. 17. Proiect de hotărâre privind realizarea evaluării finale a managementului la instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare
 4. 18. Proiect de hotărâre privind  dispunerea unor măsuri privind guvernanţa corporativă la Transurban S.A. Satu Mare
 5. Proiect de hotărâre privind atestarea calităţii de administrator de imobile  a domnului Ardelean Mădălin Ionuţ
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă de pe teritoriul administrativ al municipiului Satu Mare
 7. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor financiar oraşului înfrăţit Beregovo din Ucraina
 8. 22. Proiect de hotărâre privind  mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor la TRANSURBAN S.A. Satu Mare
 9. 23. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor  la S.C. APASERV Satu Mare S.A.
 10. Diverse.

 

 

Share Button