educatie 1 (2) educatie 2 educatie 3

MES al Ucrainei împreună cu coordonatorul proiectelor OSCE au organizat al III-lea dialog cu privire la modalitățile de punere în aplicare a articolului 7 din Legea Ucrainei „Cu privire la Educație“.

În zilele de 22-23 februarie, la inițiativa Departamentului Educației și Științei al ARS Transcarpatia, Ministerul Educației și Științei al Ucrainei împreună cu coordonatorul de proiecte al OSCE în Ucraina au organizat al treilea dialog, privind  modalitățile de punere în aplicare a articolului 7 din Legea Ucrainei „Cu privire la Educație“ în cadrul proiectului „Dialog pentru reformă și unitate socială în Ucraina „.

La seminar au participat reprezentanți ai instituțiilor de învățământ din regiunile  Transcarpatia, Odesa, Cernăuți, regiunile care participă la experimentul național „ Educația multilingvă a copiilor și elevilor: Idei progresive europene în contextul  ucrainean“.

Participanții au fost salutați de coordonatorul de proiect al OSCE în Ucraina, Ambasadorul Lituaniei Vaydatos Verba, reprezentantul Ministerului Educației și Științe al Ucrainei Svitlana Harcenko, vicepreședintele ARS Transcarpatia Viktor Mikulin și alții.

În cadrul întâlnirii participanții au discutat principalele direcții ale așa-numitei foi  de parcurs pentru punerea în aplicare a articolului 7 „ limba de studiere“ din Legea Ucrainei „Cu privire la educație“ și anume:  formarea cadrului legal (inclusiv dezvoltarea unui mecanism de punere în aplicare a articolului 7 din articolul care privește limba de studiere în instituțiile de învățământ în cadrul Legii Ucrainei „Cu privire la învățământul secundar general”; crearea condițiilor pentru studiu calitativ al limbii ucrainene de către elevii care studiază în instituțiile de învățământ secundar în limbile minoritare, dezvoltarea materialelor didactice, materialelor didactice pentru profesori de limba ucraineană, care predau în școlile cu predare în limbile minoritare și anume: română, maghiară, slovacă, amenajarea sălilor de clasa în care se predă limba ucraineană, etc.) ; crearea unor condiții suplimentare pentru studiu calitativ de limbă ucraineană pentru elevii care studiază în instituțiile de învățământ secundar în limbile minoritare, organizarea taberelor de vară de limbă, pregătirea cadrelor didactice pentru instituțiile de învățământ secundar cu predare în limbile minoritare, consultări publice; cooperarea cu organizațiile internaționale în vederea studierii experienței internaționale de studiu bilingv.

 

Share Button