În prima jumătate a anului 2020, întreprinderile din subordinea Departamentului Regional Transcarpatic  de Silvicultură și Cinegetică au plătit impozite, taxe și plăți obligatorii în valoare de 173 milioane grivne la bugetul consolidat. Inclusiv:

 – la bugetul de stat – 84 milioane grivne;

 – la bugetul local – peste 54 milioane grivne;

 – contribuție socială unică – 34 milioane grivne.

 Acești indicatori au devenit posibili datorită eficienței sporite a utilizării resurselor forestiere. 

Colectivele  întreprinderilor  forestiere de stat care operează în Transcarpatia își concentrează activitatea  pe creșterea productivității plantațiilor, reîmpădurire, ameliorarea  stării sanitare și a calității fondului forestier, tăierea selectivă și prelucrarea rațională a lemnului. Acesta este un factor determinant în dezvoltarea și consolidarea capacităților întreprinderilor.

Share Button