Sinagoga din Beregovo se pregătește să sărbătorească jubileul de 100 de ani

Orașul Beregovo  se pregătește să sărbătorească  centenarul unicei sinagogi operaționale.

Primii evrei au aparut în Beregsaz – asa se numea orașul – la sfârșitul secolului al XVIII-lea, dar comunitatea a fost înregistrată  doar în 1838. După adoptarea Constituției austriece în 1867 a început o perioadă de prosperitate a evreilor din Beregovo – lor le aparțineau  hotelurile  și cele mai multe magazine, trei mori, o fabrica de cherestea și o carieră, în patru din cele șase bănci manageri erau evrei, evreii au constituit majoritatea medicilor și avocaților. În 1914 în orașul Beregovo au locuit  4.000 de evrei – o treime din populația orașului, au funcționat  șase sinagogi și Talmud -Tora,  brutăria  pentru mața (pâine nedospită), numeroase instituții publice.

După primul  război mondial, orașul a devenit a intrat în componența Cehoslovaciei, în acea perioadă au  apărut  ca ciupercile după ploaie, o mulțime de  partide sioniste și organizații  de tineret (în 1937, 104 evrei din Beregovo  au participat la alegeri pentru al 20-lea Congres Sionist). Evreii au continuat să joace un rol important în toate sferele vieții urbane – de la producția de vinuri (vinul  transcarpatian era cotat  pe piețele internaționale) la evenimente sportive – în 1934 echipa de fotbal evreiesc „Haco“ a câștigat campionatul local.

În 1938,  Beregovo  a intrat sub controlul Ungariei și atitudinea față de evrei se schimbă în mai rău. Oamenilor de  afaceri evrei li se retrag licențele comerciale, iar  la declanșarea conflagrației mondiale evreii, care  nu au  obținut  cetățenia maghiară, sunt   expulzați în Polonia ocupată de naziști. În 1941, aproximativ 500 de evrei localnici fără cetățenie maghiară au fost deportați în Ucraina  ocupată de Germania, unde au fost toți omorâți. La sfârșitul anului 1942, toți bărbații evrei din Beregovo au fost  mobilizați cu forța și trimiși în  detașamente de muncă pe frontul de Est, unde erau  folosiți  pentru cele mai periculoase misiuni, cum ar fi deminare. Cei care au supraviețuit,  au murit în bătăliile der la Cotul Donului la începutul anului 1943.

În martie 1944, germanii ocupă Ungaria – toți evreii care au rămas în orașul Beregovo (în cea mai mare parte vârstnici, femei și copii) sunt trimiși  în ghetou. Nu pentru mult timp, pentru că în luna mai, a aceluiași an, 11 000 de evrei din Carpați (inclusiv 3.600 de localnici din Beregovo) susnt deportați la Auschwitz.

După război s-au  întors acasă câteva sute de evrei,  în 1947 și-a reluat activitatea  Sinagoga de pe strada. Stalin, 7, al cărui rabin a fost Kheskel Adler. Între timp, Sinagoga Mare în stil neomavrytan din  inima orașului, autoritățile  au distorsionat-o  până  a devenit de nerecunoscut. Elementele  originale au fost acoperite  de 15 plăci de beton – după numărul  republicilor sovietice. Transformarea clădirii într-un cămin  întunecat al culturii a  distrus întregul ansamblu arhitectural al centrului orașului Beregovo. Din fericire, în apropiere doar mikvah și-a păstrat aspectul său – în perioada sovietică aici funcționa  baia comunală, acum clădirea  e  ocupată de  o filială a unei bănci. În ceea ce privește Sinagoga Mare, apoi în 2012, Consiliul Local a discutat despre posibilitatea unei reveniri la  aspectul original al fațadei sinagogii,  dar bani pentru aceasta nu s-au găsit în buget.

Dar a avut noroc  așa-zisa  sinagogă Malia, construită la începutul anilor 1920. În 2012 – 2013 ani a fost reconstruită cu sprijinul Ministerului de Externe al Ungariei și președinte Societății  „Shalom“ , originar din Beregovoși cetățean American,  Josef Weiss. Un mic muzeu dedicat comunității evreiești din fostul Comitat din Beregovo  a fost fondat  în incinta sinagogii. În curtea din spate există o placă memorială  intru onorarea victimelor Holocaustului, cu numele celor ce și-au pierdut  viața.

Zeci de evrei se adună aici de sărbători – chiar mulți  pentru o  comunitate,  care nu depășește 100 de persoane. De asemenea, e vizitată de numeroși turiști, deoarece este imposibil să ne imaginăm istoria Transcarpatiei fără evrei. Aceasta înseamnă,  că străzile din Ujgorod și Mucacevo, Beregovo, Slatina și alte localități  vor păstra încă mult timp memoria locuitorilor săi.

Share Button