Situația scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, la nivelul județului Satu Mare

În baza Ordinului comun nr. 3755/560/29.04.2021 pentru modificarea și completarea Ordinului 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, în săptămâna 10 mai – 14 mai 2021, conform aprobării emise de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în județul Satu Mare s-a înregistrat următoarea situație privind scenariile de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar:

234 de unități de învățământ și structuri arondate în Scenariul I carepresupune participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.

 (Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/100 de locuitori).

35 de unități de învățământ și structuri arondate în Scenariul II care presupune

  1. participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și

elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a și a acelor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, precum și a elevilor din învățământul special, indiferent de clasă, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție;

  • participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.

(Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/100 de locuitori, dacă la nivelul localității nu este declarată starea de carantină).

Share Button