Strategia pentru protecția și integrarea socială a romilor a fost discutată la Ujgorod

În data de 24 ianuarie la Administrația Regională de Stat Transcarpatia, a avut loc reuniunea grupului de lucru interdepartamental privind problemele realizării planului de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei în domeniul protecției și integrării în societatea ucraineană a minorității rrome până în 2020.

integrare (3)

La întâlnire au participat șeful Departamentului Minorităților și Religiilor al ARS Transcarpatia Anatoliy Salay, Joseph Rezes, adjunctul șefului DMR,  șefii de direcții și departamente de profil ale Administrației regionale de Stat, subdiviziunile teritoriale ale organelor executive centrale, reprezentanți ai administrațiilor raionale, comitetelor executive municipale, lideri ai ONG-urilor rrome și liderii comunităților de romi din regiune.

Participanții au discutat despre implementarea planului de acțiune pentru punerea în aplicare a Strategiei pentru protecția și integrarea în societatea ucraineană a minorității rome pentru perioada 2016-2020.

În special, au fost discutate măsurile de îmbunătățire a nivelulului  de educație al populației rome, satisfacrea nevoilor culturale și medicale ale minorității rome, de asemenea, au fost înaintate propuneri pentru crearea unui grup de lucru interdepartamental de coordonare pentru domeniile de educație, cultură, sănătate, securitate socială și ocupării forței de muncă, îmbunătățirea condițiilor spațiului locativ, socializare și certificare a populației rome din regiune și altele, comunică Consiliul local Ujgorod.