Pe 5 august a avut loc videoconferința Referitor la Stabilirea termenilor și condițiilor de acordare de la  bugetul de stat a subvențiilor pentru bugetele locale destinate proiectelor, lucrărilor de  construcții și reparații, achiziționarea de locuințe și spații pentru asigurarea educației în familii  și altor forme de educație,  apropiate de cele familiale  și asigurarea de locuințe  pentru copiii-orfani, copiii lipsiți de îngrijirea părintească, persoane din această categorie.

La ședință au participat șefii de administrații rationale de stat, consiliilor municipale, organe executive ale comunităților teritoriale unite și șefi de departamente pe problemele protecției  socială a populației,  șefi ai departamentelor   pentru copii, centre de servicii sociale pentru familie, copii și tineret, departamente de construcții capitale din regiune, orașe, raioane și organe executive ale comunităților teritoriale unite.

Participanții la ședință  au discutat despre principalele inovații ale Ordinei  și distribuirea fondurilor proporțional cu necesitățile  prezentate de comisiile locale; sarcina serviciilor pentru copii în asigurarea de locuințe pentru copiii-orfani  și copiii  lipsiți de îngrijirea părinților în 2019; costuri suplimentare pentru achiziționarea, înregistrarea locuinței și plata impozitelor, taxelor, plăților care trebuie achitate de către administrațiile locale; Sarcinile administrațiilor rationale de stat, consiliilor municipale, OTG-urilor pentru a formula necesitatea direcționării subvențiilor și elaborarea propunerilor adecvate.

Separat s-a vorbit despre activitatea desfășurată pentru a formula necesitatea direcționării subvenției și pregătirea propunerilor corespunzătoare.

Share Button