Primăria Orașului Ardud și Casa de Cultură “Dr Augustin Mircea” în

parteneriat cu Universitatea Națională de Arte București organizează:

– tabăra de creație (22-28 august 2022) la sediul Primӑriei orașului

Ardud

– expoziția de arte vizuale a taberei (26 august – 26 octombrie 2022) la

Casa de Cultură “Dr. Augustin Mircea”- Ardud.

– Publicul vizitator va putea admira și recunoaște în lucrările prezente

pe simeze, simbolistica Evului Mediu trecutӑ prin filtrul gândirii și

sensibilitӑţii artistului contemporan. Aceasta este materializatӑ

ȋntr-un periplu artistic vizual care face legӑtura ȋntre trecut și

prezent, atât prin conţinutul ideatic, cât și prin juxtapunerea

tehnicilor de reprezentare plasticӑ.

Indiferent de formӑ, culoare sau procedeul de lucru ales, lucrările

prezente ȋn cadrul acestui eveniment sunt lucrări de artă textilă,

pictură și grafică, simboluri ale speranţei fiecӑruia dintre noi.

Ȋn același timp, expoziția vizează și generația tânără, încadrându-se

prin modul de organizare și abordare în sfera educației non-formale,

realizată prin mijloace artistice.

Acest proiect a fost posibil datorită invitației lansate de Primăria

Orașului Ardud reprezentată de dl primar ing. Duma Ovidiu Marius și de

Casa de Cultură “Dr Augustin Mircea” Ardud.

Instituții organizatoare: Primăria orașului Ardud, Casa de Cultură “Dr.

Augustin Mircea”, Universitatea Națională de Artă București.

– Partener media: Uniunea Artiștilor Plastici din România.

– Coordonatorul artistic al expoziţiei: conferențiar univ. dr. Daniela

Frumușeanu (Universitatea Națională de Arte București).

– Protagoniștii acestui eveniment sunt următorii artiști: Vlad-Nicolaie

Bulgăr, Daniela Frumușeanu, Ovidiu Hațieganu, Ana Domnica Hoble,

Ecaterina Mărghidan, Mihai Moldovanu, Vintilă Mihăescu, Viorela

Mihăescu, Ruxandra Munteanu, Alexandra Neacșu.

– Procesare digitală afiș: Mihai Moldovanu.

Share Button