Școala Profesională Repedea (România) implementează proiectul „Proiectarea inovativă a educației – fundația pentru dezvoltarea comunității”, în parteneriat cu Școala Gimnazială Crasna Vișeului (comuna Bistra-România) și Școala nr 1 din Solotvino (Slatina)-Ucraina. Acest proiect urmărește crearea unui parteneriat educațional capabil să inoveze activitățile educaționale din școli, formând noi oportunități de dezvoltare în comunitatea multi-etnică de-a lungul frontierei româno-ucrainene, în decursul a 24 luni.

Valoarea totală a proiectului este de 323,325.50 Euro (1,598,553.60 LEI), cu finanțare prin Programul Operațional România-Ucraina 2014-2020 (ENI Grant) in cuantum de 290,992.95 Euro, împărțită între cei trei parteneri astfel: Școala Profesională Repedea – 149,380.50 euro, Școala Gimnazială Crasna-Vișeului – 82,620.00 euro, Școala nr. 1 din Solotvino (Slatina) – 91,325.00 euro.

Perioada de implementare a proiectului este 02 Aprilie 2020 – 02 Octombrie 2022.

La Școala Profesională Repedea au fost achiziționate echipamente IT (27 computere, 3 table interactive, 7 videoproiectoare 1 camera video), software educațional, mașini specializate pentru atelierul de textile (mașină de brodat, mașină de cusut, plotter, fotodigitizor și soft specializat de tip CAD pentru realizarea tiparelor)

În Școala Gimnazială Crasna-Vișeului au fost executate lucrări de reabilitare și modernizare (Școala Centru și Scoala Maidan) si a fost instalata o nouă centrală termică.

În Școala nr 1 din Solotvino (Ucraina) au fost executate lucrări de reabilitare și modernizare (lucrări de iluminat, înlocuire pardoseala și uși pentru 10 Săli de clasă).

Prin acest proiect, 12 directori de școală din zona (școlile partenere și școlile din vecinătatea acestora) au beneficiat de instruiri specializate în managementul școlar, iar 10 persoane cu atribuții în consilierea școlară profesională (consilieri școlari și profesori) au participat la 2 sesiuni de cursuri interactive specifice.

Pentru îmbunătățirea abilităților practice s-au desfășurat seminarii si ateliere de creație pentru    51 elevi si 9 profesori din cele 3 scoli partenere, in cadrul unei tabere organizate in Maramureș, in perioada 23-29 iunie 2022.

Proiectul propune soluții pentru nevoile comune identificate, atât la nivel fizic, prin asigurarea condițiilor materiale adecvate, la nivel de formare prin dezvoltarea abilităților practice și specifice pentru elevi si profesori, inclusiv orientare profesională și consiliere, cât și la nivel strategic, prin îmbunătățirea leadership-ului și a managementului educațional pentru a crea o viziune inovatoare asupra procesului învățământului.

Implementarea acestui proiect consolidează cooperarea și deschide noi uși pentru dezvoltarea comunității, crearea de parteneriate cu agenții economici, autoritățile școlare și autoritățile locale pentru o abordare adecvată a pieței muncii.      

Proiectul este derulat prin Programul operațional comun România – Ucraina 2014 – 2020 care este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și cofinanțat de statele participante în program.

Orice informații suplimentare se pot obține prin manager proiect, dl Vasile Popovici, telefonic la numărul 0786655176 sau prin email, folosind adresa liceultehnologicrepedea@yahoo.ro.

Share Button