AJOFMUcenicia la locul de muncă se adresează persoanelor cu vârsta de peste 16 ani care din voință proprie, încheie un contract de ucenicie cu un angajator, în scopul obținerii unei calificări.

Contractul de ucenicie este un document individual de muncă, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional și să muncească pentru și sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator care  se obligă să îi asigure plata salariului în toate condițiile necesare formării profesionale.

Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul fără a putea fi mai mică de:

-12 luni pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1;

-24 de  luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;

-36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3.

Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară în vigoare.

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării acestuia, poate solicita și beneficiază, la cerere, de 60% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Agenții economici care doresc să încheie contracte de ucenicie, se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, strada Ion Ghica nr. 36, telefon 0261/770237.

 

Share Button