Orașul de reședință a celei mai de vest regiuni a Ucrainei și-a marcat cu fast cei 1126 de ani de la prima atestare documentară. Trei zile la rând, în diferite locații ale  bătânei urbe, au  avut loc evenimente  sportive, culturale și distractive pentru  cetățenii și oaspeții orașului.

La festivitățile organizate  de  consiliul municipal au fost invitați oaspeți  de peste hotare – delegații din orașele înfrățite  și  din Ucraina. Astfel,  au fost prezente la manifestări 12 delegații din Germania, Polonia, Slovacia, Ungaria  și  Romania.

Din partea României, a fost prezentă doamna viceprimar Doina Feher și consilierul  local Kiss Iosif. În discursul său, doamna viceprimar a transmis salutul conducerii Primăriei Municipiului Satu Mare  și a precizat,  că înfrățirea semnată  cu decenii în urmă dintre cele două orașe  are o importanță deosebită  pentru  cetățenii acestora, atât din punct de vedere cultural cât și al  realizărilor. Astfel, chiar de la începutul mandatului, cele două primării  și-au  dorit să realizeze proiecte europene împreună. Dat fiind, că municipiul Satu Mare  avea experiență în  implementarea de proiecte europene, cu deosebită plăcere au  inițiat și colegii europeni în elaborarea  unor  proiecte grație cărora  cele două municipii să obțină șansa de a  se moderniza  și a atinge prosperarea, căci  fiind departe de  centrele  politico-administrative atât a României, cât și a Ucrainei, n-au  beneficiat de-a lungul istoriei de investiții  substanțiale din  bugetele  naționale. Și iată acum, la ceas aniversar, doamna viceprimar   e fericită că acest lucru s-a și materializat. Astfel a prezentat cele 4 proiecte și situația acestora.

Titlu   proiect:   “Ensuring   public   safety   through   the   cooperaton   of   lawenforcement agencies and the use of advanced video surveillance systems inUzhgorod and Satu Mare”. Obiecțvul   general   al   proiectului  este   asigurarea   securităţii   publice   prin cooperarea dintre structurile de poliţie şi utlizarea unor sisteme avansate de supraveghere video în Ujgorod şi Satu Mare. Bugetul Municipiului Satu Mare este de 49.224,00 EuroStadiu: ȊN CONTRACTARE

Titlu proiect: “Revival through Cra+smanship” Obiectivul   general   al   proiectului  este   conservarea   parţială   a   ruinelor castelului   Nevytsky   (Ucraina)   şi   revitalizarea   meşteşugurilor   în   contextul conservării culturale a regiunii transfrontaliere. Bugetul Municipiului Satu Mare este de 140.268,00 EuroStadiu: ȊN EVALUARE.

Titlu proiect: “SMART SCHOOL: Innovatons in STEM educaton”. Obiectvul   general   al   proiectului  este   îmbunătăţirea   calităţii   predării disciplinelor STEM la nivelul educaţiei secundare în Ujgorod şi Satu Mare prin aplicarea de noi forme de interacţiune cu elevii în cadrul programelor curriculare şi extracurriculare. Bugetul Municipiului Satu Mare este de 59.868,00 Euro Stadiu: ȊN EVALUARE.

Titlu   proiect:  “Developing  cross-border   culture: Revitalised  theatres  in   SatuMare and Uzhgorod” Obiectivul   general   al   proiectului  este   dezvoltarea   potenţialului   turistic transfrontalier în zona de graniţă România – Ucraina printr-o ofertă culturală îmbunătăţită către populaţia din Satu Mare şi Transcarpatia. Bugetul Municipiului Satu Mare este de 564.640,00 Euro ultimul stadiu în evaluare.

Primarul orașului, Bogdan Andryew,  a confirmat cele spuse de doamna viceprimar și a subliniat, că după un timp de reticență  nejustificată, relația de înfrățirea dintre cele 2 orașe a fost reînnoită spre binele cetățenilor,  atât  din  urbea de pe malul râului Uj, cât și a celei de pe malurile Someșului. A transmis salutul său primarului municipiului Satu Mare și a mulțumit delegației române pentru onorarea  prin participare la Zilele  orașului multietnic Ujgorod.

 

 

Share Button