Decretul corespunzător „Cu privire la dezvoltarea regiunii Carpaților ucraineni” a fost publicat pe site-ul președintelui.

Astfel, Vladimir Zelensky a dat instrucții  Cabinetului de Miniștri să aprobe în termen de două luni Programul de Stat, de dezvoltare a regiunii Carpaților din Ucraina în perioada 2020 – 2022, cu luarea în considerare a conceptului  de dezvoltare a  zonelor  montane din Carpații ucraineni;

Pentru a stimula dezvoltarea socio-economică, sporirea atractivității investițiilor, dezvoltarea potențialului de agrement, turism și  etno-cultural al  regiunii Carpatice, președintele Ucrainei  a ordonat guvernului să prevadă în Bugetul de stat  cheltuieli necesare pentru punerea în aplicare a Programului de Stat de dezvoltare a  regiunii Carpatice din Ucraina.

Share Button