miner 4

În această perioadă a avut loc ziua orășelului Slatina. Cu acest prilej au fost omagiați și minerii locului, istoria orășelului fiind scrisă în sare de minerii care au dus gloria regiunii prin toată Europa.

La acest eveniment au participat oaspeți de seamă precum Vasile Buga, vicepreşedinte al ARS Teaciv, Eleonora Moldovan, Consul General al României la Cernăuți, Poko Ferenţ, consul al Consulatului  Ungariei de la Beregovo  și alții.

Aceștia au adresat  cuvinte de  înaltă apreciere  în limbile  ce se vorbesc la Slatina zi de zi : română, maghiară  şi ucraineană.

miner 3

Directorul salinei Olexandr Poştuk le-a urat  tuturor  multă sănătate,  prosperitate și i-a încredinţat  pe cei prezenţi  că statul  n-a uitat de ei  şi vor primi ajutorul  concret  din partea  guvernanților.

Slatina, o oază a toleranţei şi bunei înțelegeri între reprezentanții celor mai diferite etnii poate servi drept exemplu demn de urmat de multe localități  din spatiul geografic binecuvântat de Dumnezeu, în Ucraina.

Un spectacol pe măsură a încununat sărbătoarea  orășelului și a minerilor.

miner

De asemenea, un maraton de ciclişti a trezit în inimile celor prezenţi dorinţa de a se alinia  sub drapelele  de stat ale Ucrainei, României, Ungariei şi Uniunii Europene   și de a parcurge drumul din centru Europei spre  Europa  bunăstării  și prosperării necondiţionate.    

Referitor la evoluția istorică a orășelului Slatina, precizăm că prima atestare  documentară a Slatinei  datează din  anul 1360,când  a început extragerea sării, faima sării de aici ajungând departe în Europa. În secolul XVIII extragerea  sării a  devenit  una din ocupatiile principale ale  slătenilor, s-au constituit generații de mineri.

miner 2

Cu toate că timpul și procesele de ruinare au afectat grav  localitatea, salina, dar și orășelul  profesia de miner  este și astăzi  onorată  și apreciată de  localnici și nu numai.

Share Button

By admin