Liceul Teoretic derulează în perioada 1 septembrie 2018- 31 august 2020, proiectul de Parteneriat  Strategic  doar între Școli Erasmus + “ Homo Universalis”. Coordonator de proiect este Spania, iar partenerii sunt România, Macedonia și două instituții din Italia.

Anul 2019 este anul comemorării a 567 de ani de la nașterea principalului reprezentant al schimbării care a dus la antropocentrism, Leonardo da Vinci, spirit universalist: pictorsculptorarhitectmuzicianinginerinventatoranatomist, geolog, cartograf, botanist și scriitor care este cunoscut că prototipul lui  Homo Universalis.

 Proiectul “ Homo Universalis” este o reflectare a ideii centrale a lui Leonardo da Vinci, acest geniu universal, care este un umanism înțeles ca o formă de a fi și de a gândi, umanism născut în Italia în secolul al XV-lea ,dar care se va extinde în Europa și va fi germenul ideii europene comune.

Parteneriatul vizează studierea  Renașterii  și Umanismului, mișcări care stau la originea ideii de Comunitate europeană și a nașterii modernismului, evidențierea schimbărilor sociale și economice, a  revoluției tehnologice,  ale schimbărilor în gândire, ale descoperirilor. 

Obiectivele urmărite sunt: punerea în evidență a personalității lui Leonardo da Vinci ca și  Homo Universalis,  studierea figurii acestui om complex și a doctrinei sale, descoperirea și punerea în valoare a patrimoniul cultural al Renașterii și al nuanțelor gândiriiluiLeonardoîn Europa, evidențierea patrimoniului local, regional, ca izvor de identitate comun al popoarelor, studierea acestei perioade și a patrimoniului pe care ea ni l-a lăsat și mai concret a figurii lui Leonardo ca exemplu de viață și de gândire și de inspirație pentru elevii noștri,  întărirea sentimentului de apartenență la Uniunea Europeană, de coeziune și de diferențiere lingvistică, fapt exemplificat prin bună primire făcută de François I lui Leonardo în ultimii ani de viață ai acestuia la Amboise, în Franța.

Membrii proiectului au marcat ziua de naștere a marelui Leonardo prin studierea lui ca și cartograf, întocmind studii privind hărtile lui, care vor fi prezentate în cadrul întâlnirii de proiect de la Stigliano, Italia în luna mai.

Proiectul care are că limbă de comunicare limba franceză și engleză, este derulat  de echipa condusă de prof. Mentiu Gabriela, din care fac parte prof. Borota Adriana, Prof. Îndrea Viorel și prof. Zsido Sandor.

Share Button