Data de 20 noiembrie 1989, este o zi istorică, întrucât la această dată s-a adoptat Convenția ONU cu privire la drepturile copilului.

Este motivul pentru care această zi este sărbătorită în lumea întreagă ca fiind  Ziua Internațională a Drepturilor Copilului. România a ratificat Convenția ONU în 1990, prin Legea nr. 18/1990 și s-a inspirat din aceasta, atunci când a elaborat Legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Aceste legi aduc în atenția statelor lumii COPILUL, ca persoană ce trebuie să se bucure de drepturi și libertăți speciale, justificate de vulnerabilitatea și particularitățile vârstei lor.

 Pentru a marca importanța   Zilei Internaționale  a Drepturilor Copilului, vineri, 19 noiembrie 2021, polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare – Biroul Siguranță Școlară au organizat și susținut în parteneriat cu reprezentanți ai DGASPC și ai Consiliului Județean al Elevilor, activități preventive la Școala Gimnazială Mircea Eliade din Satu Mare.

Cu aceste prilej au fost dezbătute împreună cu elevii din clasele a V-a și a VI-a, principalele drepturi ale copiilor, dar și obligațiile ce le revin, reamintind faptul că fiecare drept vine și cu anumite obligații.

Polițiștii au făcut o selecție de  10 drepturi ale copiilor mai puțin cunoscute, pe care ar fi bine să le cunoaștem și să le dăm mai departe, și pe care le redăm în continuare:

1. Dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament.
2. Dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială.

3. Dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante și substanțe psihotrope.
4. Dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și familiale.
5. Copilul capabil de discernământ are dreptul de a-și exprima liber opinia sa asupra oricărei probleme care îl privește și are dreptul de a fi ascultat în instanță.
6. Dreptul la libertate de gândire, de conștiință și religie. Religia copilului care a împlinit 14 ani nu poate fi schimbată fără consimțământul acestuia; copilul care a împlinit vârsta de 16 ani are dreptul să-și aleagă singur religia.
7. Dreptul la libertate de asociere, în structuri formale și informale, precum și dreptul la libertatea de întrunire pașnică, în limitele prevăzute de lege.
8. Copilul aparținând unei minorități etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viață culturală proprie, la declararea apartenenței sale religioase, la practicarea propriei sale religii, precum și dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alți membrii ai comunității din care face parte.

9. Dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale.
10. Copilul are dreptul la odihnă și vacanță.

Share Button