pr 1 pr 2 pr 3 pr 4 pr pr5Ca şi în fiecare an şi anul acesta la Liceul Teoretic Carei s-au derulat o serie de activităţi prin care comunitatea şcolară s-a conectat la tema propusă şi  a sărbătorit Ziua Mondială a Apei – ediţia 2017 .

În fiecare an, pe 22 martie, celebrarea  ZILEI MONDIALE A APEI  atrage atenţia lumii întregi asupra necesităţii de a lua măsuri pentru a face faţă crizei apei.

Tema propusă pentru anul 2017 este „Apele reziduale”, iar campania „De ce irosim apă ?” se referă la reducerea şi refolosirea apelor uzate.

De ce ape uzate?

La nivel global, marea majoritate a apelor uzate din casele noastre, oraşe, industrie şi agricultură se reîntoarce în natură, fără a fi tratate sau reutilizate – poluând astfel mediul, pierzând nutrienţi valoroşi şi alte materiale recuperabile.

Activităţile au fost demarate de către clasa a V-a B,care  îndrumaţi de d-na prof. de biologie Erdei Anita, au vorbit despre importantă apei în general,despre circuitul apei în natură,.Au colorat şi au confecţionat afişe cu peştişori şi cu nori cu precipitaţii.

Clasa a IX E a vizionat un film despre APĂ împreună cu doamna profesoară Zsido Susana, după care a avut loc un schimb de idei pe baza celor văzute .

Clasa a XII D a organizat un dialog privind importantă apei în general , punctând sursele de poluare şi schimbările majore care intervin în apele uzate –activitate girată de doamna profesoară Kiss Ildi-Eva . Au realizat un workshop în cadrul căruia au realizat afişe cu slogane privind apă , rolul apei în natură , poluarea apelor .

Clasa a IX a F , filologie a continuat seria activităţilor ecologice începute cu ocazia Zilei Mondiale a Zonelor Umede cu mai multe activităţi legate de apă . Au discutat despre semnificaţia zilei , au studiat bazinul hidrografic al răului Crasna (mărime , afluenţi , localităţi străbătute , judeţe străbătute , diguri , canale , staţii de pompare , amenajări hidrologice ) .

În încheiere,  conduşi de prof. Menţiu Gabriela, iniţiatoarea activităţilor, elevii  s-au deplasat la staţia de pompare de la Moftinul  Mic efectuând o vizită de lucru . Au fost primiţi de reprezentanţii ANIF care au informat elevii de modul de funcţionare a staţiei de pompare .

Cu această ocazie ,elevii au aflat că , în cazul în care se  înregistrează inundaţii în judeţul  Satu Mare, înlăturarea efectelor produse de revărsări din ape interne se  efectuează cu staţiile de pompare de desecare din administrarea A.N.I.F. Satu Mare. D-na Ing. Spătărel Carmen le-a explicat,că staţiile de pompare ale ANIF de pe întreg teritoriul judeţului Satu Mare vor fi pornite în cazul în care se vor înregistra inundaţii la Satu Mare.

S-au întâmplat  cazuri în care autorităţile locale s-au confruntat cu precipitaţii care s-au acumulat, precum şi cu scurgeri importante pe versanţi, influenţat de evoluţia spargerii gheţii, formându-se zăpoare şi sloiuri care  au umplut reţeaua de canale din administrarea ANIF Satu Mare. Prin umplerea excesivă a reţelei de  canale a  existat pericolul iminent de revărsări ale apei peste terenurile agricole şi neagricole, implicit afectarea unor obiective sociale.

Pentru înlăturarea efectelor produse de revărsările de ape pe terenurile agricole şi neagricole, Agenţia  Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Filiala Judeţeană Satu Mare,la nevoie, în caz de necesitate a  puse sub tensiune şi a  pornit  staţiile  de pompare de desecare ale ANIF de pe întreg teritoriu.

Elevii au putut observa pompele, canalele de evacuare a apelor în exces, precum  modul cum apele sunt deversate apoi în răul Crasna, scăzând nivelul de apă din canale.

Vizita de studiu s-a încheiat cu un moment de omagiu adus apelor curgătoare,elevii aruncând o coroniţă confecţionată în pralabil de către elevul Recsey Andor în apele Crasnei.

Informaţiile au fost oferite de economist Oneţ Ioan , Director ANIF , inginer  Spătărel Carmen-Şef serviciu ANIF,  inginer Bartha Lorand-Inspector de Specialitate ANIF şi inginer Variu Lucian-electromecanic, Şef secţie, cărora ţinem să le mulţumim pentru primirea călduroasă şi pentru informaţiile utile primite.

Fotografiile au fost realizate de către elevul Kovacs Szilard,

Activităţile au fost deosebit de interesante şi educative , elevii din liceu participând cu entuziasm.

Informațiile ne-au fost transmise de profesorul coordonator Menţiu Gabriela.

Share Button