Prefectul a susținut audiențe ( foto)

Prima persoană prezentată azi la audienţele săptămânale organizate de prefect, deţine un teren de 3,45 ha pe traseul centurii de ocolire a municipiului Satu Mare, din care 11600 mp au fost expropriaţi.

Fiind vorba de o expropriere parţială şi de faptul că drumul  de centură şi bretelele de acces la acesta fragmentează terenul rămas în proprietate, acesta se consideră nedreptăţit şi ar dori exproprierea întregii suprafeţe, cu atât mai mult,  susţine că antreprenorul foloseşte o parte din teren pentru organizarea de şantier. Prefectul i-a propus acestuia reluarea discuţiilor în prezenţa conducerii Direcţiei Regionale Drumuri Poduri (DRDP) Cluj şi după clarificarea stadiului solicitării pe care petentul a depus-o anterior  la Primăria Municipiului Satu Mare.

O doamnă din Culciu Mare reclamă presiunea scăzută în reţeaua de apă potabilă, ceea ce îi creează un disconfort semnificativ. Prefectul va solicita informaţii de la operatorul regional de apă-canal Apaserv Satu Mare SA precum şi soluţii privind problema prezentată.

Deşi s-au făcut paşi importanţi în rezolvarea problemei privind un branşament electric la un imobil de locuit situat în Drăguşeni, pe traseul drumului naţional DN 1C, problemă prezentată prefectului acum câteva luni de zile, persoana a revenit în audienţă. Prefectul a dispus transmiterea către Primăria Turulung a unei noi solicitări de informaţii pentru comunicarea acestora  către petentă.

Ultima persoană prezentată azi are o problemă privind înmatricularea unui ATV achiziţionat din alt judeţ. Serviciul public comunitar de înmatriculări din Satu Mare a respins solicitarea acestuia deoarece nu poate face dovada deţinerii legale a bunului de către deţinătorul anterior. Prefectul i-a recomandat contactarea acestuia şi obţinerea documentului de proprietate, pentru completarea dosarului de înmatriculare.

Share Button

Audiențe Avocatul Poporului

Joi, 16 mai 2019, de la ora 10.30, în sala mică de şedinţe a Palatului Administrativ se vor desfăşura audienţele lunare organizate de către reprezentanţii Biroului Teritorial Oradea al instituţiei Avocatul Poporului.

Se poate adresa instituţiei Avocatul Poporului orice persoană fizică care se consideră lezată într-un drept al său de către o autoritate publică, cu excepţia autorităţii judecătoreşti.

Petiţia ce va fi depusă la reprezentanţii Biroului Teritorial Oradea al instituţiei Avocatul Poporului trebuie să cuprindă informaţii complete referitoare la datele de identificare ale persoanei lezate(nume, prenume, domiciliu);drepturile şi libertăţile încălcate, faptele invocate, descrierea lor, autoritatea reclamată, dovada întârzierii sau refuzul administraţiei publice de a soluţiona cererea, menţiunea obligatorie dacă petiţia face obiectul unei cauze aflate pe rolul instanţei judecătoreşti  sau dacă a format obiectul unei judecăţi, precizarea autorităţilor publice care au fost sesizate anterior. Totodată, la cerere se anexează actele doveditoare(în copie).

 

Share Button

Serviciul vămilor din Transcarpatia  a deversat în bugetul de stat  2,4 miliarde de dolari

În ianuarie-aprilie 2019 Vama  din regiunea Transcarpatia din cadrul DFS  a transferat  la bugetul de stat 2 miliarde 379 milioane grivne.

În ceea ce privește perioada analogică a anului 2018, în  trezorerie au fost deversate cu  542.6 milioane de grivne  mai mult. În special, în luna aprilie a acestui an, trezoreria a obținut  358 de milioane de grivne.

Trebuie remarcat faptul că, în luna aprilie, 20 dintre cei mai mari contribuabili  au plătit   taxe  la bugetul de stat și diverse plăți în valoare  de 153,9 milioane grivne,  ceea ce reprezintă 43% din transferurile efectuate.

Trebuie remarcat faptul că, principalele mărfuri, care  ajută la formarea bugetului  în aprilie 2019 la vămile din Transcarpatia sunt următoarele:

– autoturisme (63,9 milioane);

– mașini automate de prelucrare a datelor (33,1 milioane);

– tractoare (13,3 milioane);

 – Produse metalice  realizate prin laminare. (9,7 milioane);

– încălzitoare electrice de apă (9,5 milioane);

Conform rezultatelor activității Serviciului vamal, în decursul lunii  aprilie, în bugetul de stat  au fost transferate  19,1 milioane de grivne. În special, prin determinarea corectă a valorii  mărfurilor corespunzătoare, la buget s-au trimis  19.1 milioane grivne; pe contul activității de clasificare  – 0, 3 milioane și din  controlul asupra exactității  țării de origine  a mărfurilor – 0,8 milioane de dolari, ne-a informat Serviciul de presă al DFS Transcarpatia.

 

Share Button