Anunț licitație publică-comuna Poienile de sub Munte

ANUNŢ

LICITAȚIE PUBLICĂ IN VEDEREA ÎNCHIRIERII

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: comuna Poienile de sub Munte, nr. 382, Poienile de sub Munte, judeţul Maramureș, telefon 0262367075 / 0262367017, fax 0262367075, email primaria_poieni@yahoo.com .

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiul comercial cu destinație „laborator de analize medicale” în suprafață de 36,4 mp, situat la nr. 8C, identificat prin CF 52337-C1-U2 și spațiul comercial cu destinație „farmacie” în suprafață de 49,2 mp, situat la nr. 8C, identificat prin CF 52337-C1-U3, ambele aparținând domeniului public al comunei Poienile de sub Munte, conform H.C.L. nr. 26/24.09.2020, în baza O.U.G. nr. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: documentația de atribuire este alcătuită din: caiet de sarcini, fișa de date, formulare, model contract de închiriere și anexe.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin cerere scrisă depusă la registratura instituției.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: compartimentul financiar din cadrul Primăriei comunei Poienile de sub Munte, tel: 0262367017 .

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: în vederea obținerii documentației de atribuire se va achita suma de 100 lei la casieria instituției.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 28/10/2020, ora 16:00 .

4. Informații privind ofertele: ofertele se depun la sediul instituției.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 09/11/2020, ora 10:00 .

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Poienile de sub Munte, nr. 382, Poienile de sub Munte, judeţul Maramureș, cod poștal 437220 .

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 09/11/2020, la sediul Primăriei comunei Poienile de sub Munte, nr. 382, la ora 11:00 .

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Maramureș secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal, adresa: Bulevardul Republicii, nr. 2-A, Baia Mare, România, cod poștal 430264, e-mail: tr-maramures-reg@just.ro, adresa de internet(URL) http://portal.just.ro, telefon: 0262-218235, fax: 0262-218209 .

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 13/10/2020

PRIMAR

ONCEA ȘTEFAN

Share Button

Săptămâna prevenirii traficului de persoane

În perioada 12 – 18 octombrie 2020, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.) Centrul Regional Oradea organizează o serie de evenimente dedicate marcării Zilei Europene de Luptă Împotriva Traficului de Persoane – 18 octombrie, incluse în cadrul campaniei de informare şi prevenire “Săptămâna prevenirii traficului de persoane”, activităţi de informare şi prevenire destinate publicului larg şi categoriilor vulnerabile.

Campania vizează promovarea Zilei Europene de Luptă Împotriva Traficului de Persoane – 18 Octombrie, precum şi informarea şi constientizarea publicului cu privire la riscurile şi implicaţiile asociate traficului de persoane. În egală măsură, iniţiativa îşi propune să  abordeze ambele dimensiuni ale traficului, respectiv cererea şi oferta care favorizează existenţa acestui fenomen.

Informaţii de background:

Această zi a fost instituită în anul 2007, ca urmare a recomandării Parlamentului European, precum şi a propunerii înaintate de către Comisia Europeană, pentru a atrage atenţia asupra acestei forme de crimă organizată şi pentru a influenţa în mod pozitiv deciziile şi acţiunile guvernelor, autorităţilor locale şi celorlalte instituţii publice cu privire la sclavia modernă. În egală măsură, rolul acestei zile este de a creşte nivelul de conştientizare a populaţiei şi de a stimula comunicarea şi interacţiunea între organizaţiile care activează în acest domeniu.

Pentru marcarea acestei zile, începând cu luna octombrie 2007, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane organizează, independent sau în colaborare cu partenerii săi guvernamentali şi neguvernamentali, campanii şi activităţi de prevenire la nivel naţional.

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, activitatea desfăşurată în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, îndeplinind rolul de raportor naţional. 

Informaţii suplimentare:

Telefon/ Fax: 0259411373,  E-mail:  anitp.oradea@mai.gov.ro

Website: anitp.mai.gov.ro, Youtube: ANITP Romania,

Facebook: Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane                       

Share Button

Percheziții efectuate la persoane bănuite de camătă

Astăzi, 13 octombrie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare – Poliției oraș Negrești Oaș, sub îndrumarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Negrești Oaș, au efectuat 2 percheziții domiciliare într-un dosar de camătă.

Astfel, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției oraș Negrești Oaș, cu sprijinul luptătorilor Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, a polițiștilor criminaliști și a polițiștilor din cadrul Secției Poliție Rurală Negrești Oaș, au desfășurat o acțiune, pe raza orașului Negrești Oaș, vizând 3 persoane bănuite de comiterea infracțiunii de camătă.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate în vederea confiscării 29 280 de lei, 1 750 de euro, telefoane mobile, cartele SIM precum și o macetă.

Față de doi bărbați, de 45, respectiv 51 de ani, ambii din Negrești Oaș, polițiștii au dispus reținerea acestora pentru 24 de ore.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română.

Share Button